Parterapi

Återknytning av kontakt är den viktigaste byggstenen att börja med i parterapi. Ett bra upplägg med bra resultat är att först börja med ett kartläggningssamtal. Nästa steg är att börja en onlinekurs med övningar att göra på regelbunden basis för att börja knyta an i relationen igen. Detta brukar ha mycket god effekt och parterapi-samtalen med mig får en helt annan karaktär efter startad kurs. Detta ger hela läkningen en skjuts framåt och paren kommer till samtalen inte bara med konflikter de behöver hjälp med utan vill dela insikter de fått under kursen som vi kan bygga vidare på tillsammans.

Förslag på upplägg 1: Relationskurs + 3 parterapisamtal online/live 4.800 kr + moms

Förslag på upplägg 2: Relationskurs + 5 parterapisamtal online/live Mätning före och efter med valentinskalan. samt kursen att förebygga bakslag 8000 kr + moms

Förslag på upplägg 3: Relationskurs. Ni får en genomarbetad kurs som ni följer i lugn och ro på egen hand. Där ni både tränar kommunikation och lösningar på meningsskiljaktigheter och andra hinder. 3000 kr + moms

Parterapisamtal kostnad per gång 1500 kr + moms