Om mig

Utbildning
Högskoleutbildad Hälsovetare med fil.kand. examen i hälsopromotion samt en tvåårig påbyggnadsutbildning psykoterapiutbildning inom KBT. 
I drygt 20 år har jag arbetat med föreläsningar, samtal och utbildningar inom hälso- och beteendevetenskapliga området såsom KBT-psykoterapicompassionfokuserad terapi, OBM beteendeförändring inom organisation,  Förändringens fyra rumMindset, stress och återhämtning och anknytningsbaserad familjeterapi samt olika samtalstekniker som Motiverande Samtal och KASAM-dialogen.

Min stora drivkraft handlar om att verkligen lyssna på människor och stödja dem att se möjligheter, ändra tankemönster, lyckas komma förbi hinder och rädslor och hitta fram till ett meningsfullt liv.