Från kris och prövning till förändring som varar

Det är helt naturligt med utmaningar i arbetslivet. I samband med utveckling av arbetsgrupper och företag kommer vi att ställas inför utmaningar och kriser på olika nivåer. Människor är härliga men kan också vara besvärliga därför arbetar jag oförtrutet med att stå vid er sida i dessa processer.

Företagsledare som har modet och nyfikenheten att utvecklas hållbart använder sig av min FAN-club modell: Förebygg, Akutläge och Nyorientering.

_

Förebygga

  • Mentalt stärka företagets nyckelspelare genom individuell coachning.
  • Utbildning för ledare och medarbetare i organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Stötta arbetsgruppers utveckling till effektiva team.
  • Workshops i psykologisk trygghet.
  • Psykosocial skyddsrond som belyser risker
_

Akutläge

Coachning för chefer som:
-arbetsleder personal med
NPF-diagnoser
-behöver genomföra många svåra samtal
-arbetar under stort ansvar

Utredning av kränkande särbehandling / mobbning / diskriminering

Workshop i beteendeförändring genom spelregler.

_

Nyorientering

Mentalt stärka medarbetare och chefer efter sjukskrivning genom individuell coachning.

Arbetsmiljöinriktade åtgärder efter en genomför utredning av kränkande särbehandling för att stärka grupp och individ

Genom mina förebyggande åtgärder kan du arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att säkerhetsställa hållbara chefer och medarbetare.
Under tider av akut läge stöttar jag och mina kollegor dig med stabila och trygga lösningar för att navigera rätt med hjälp av coachning och utredningar.
När krisen är över och det är dags för nyorientering är det vanligt att man tappar fart och riktning. Vid denna känsliga tidpunkt för jag in energi och fokus för att gå i du ska komma i mål med förändringen.

Jag, Lina Holgersson erbjuder dig:

Psykoterapi med KBT-inriktning samt coachning/mentorskap för ledare och chefer.

Jag hjälper par att hitta tillbaka till varandra genom att återknyta kontakt och hitta värmen igen, ta reda på vilka konflikter/meningsskiljaktigheter man ska lösa och vilka som skall accepteras. Detta görs både genom samtal online eller live i Alingsås och kurs man går hemifrån parallellt med parterapin för bästa resultat.

Skräddarsydda föreläsningar och utbildningar för företag och organisationer

“Jag sparar alltid tid med Lina. Vi reflekterar och vi hittar alltid till kärnan vad som behöver göras tillsammans och det är dessutom alltid trevligt”

Man 35 år

Mentorskap för chefer